Kullasalongen 2007

En jurybedömd utställning för yrkesverksamma konstnärer

inom måleri, skulptur, teckning och grafik

i Krapperups Konsthall 6 april - 6 maj 2007

Till årets utställning lämnade 148 konstnärer in verk till bedömning. Berättigade att lämna in verk var yrkesverksamma konstnärer bosatta, födda eller sommarboende i Skåne. En jury, helt fristående från Kullens Konstförening, har under två dagar bedömt närmare 800 inlämnade verk. Ett hudrataltal verk klarade juryns granskning.

Årets jury har bestått av Håkan Berg, konstnär, grafiker, Maglehem, Elisabeth Haglund, konstvetare, chef för Skissernas Museum i Lund och   Peter Sternäng, konstnär, målare, Malmö

36 konstnärer är representerade, några har varit med på Kullasalongen många gånger. Nitton av utställarna är debutanter, den äldste deltagaren på vårsalongen är 86 år, den yngsta 26 år.

De antagna är

• MONICA CLASE

• ANNA-LENA NORBERG

• ADRIAN JOHANSSON

• MONA SVENSSON

• ROLAND CARLSSON

• BIRGITTA MEYER

• ANNE POLSTIERNA

• BIRGITTA FABER

• MONIKA WENNERGREN

• ANNIKA ANDERSSON

• INGA-LILL ANGBÄCK

• ULF RAVÉN

• EMIL ÖSTLUND

• HELEN REX

• BERIT FRADERA

• KERSTIN BJÖRK NILSSON

• KARL GUSTAF DAHLGREN

• TINA NYKVIST

• KARIN FRENNESSON WESTBLAD

• KJELL MORITZ

• LARS BLÜCKER

• INGELA JUHLIN KRISTIANSSON

• ANITA WALLDÉN

• TORKEL MOHLIN

• ELISABETH NAUMANN

• ANETTE DANIELSSON-DAHLGREN

• KERSTIN LIBERATH

• EVA REX

• INGEGÄRD PERSSON

• SVEN-INGVAR RICHTHOFF

• ANNA MARIA NACHMANSON

• MATS ROSWALL

• ROGER ZACZEK

• PER ERIK PERSSON

• ANNA LARSSON

• GUNILLA AHLSTRÖM

• KAREN MARGRETHE BERTELSEN

• SVENNING BERTELSEN

 

 

 

ROLAND CARLSSON