Kullasalongen   2018

En jurybedömd utställning för verksamma konstnärer
inom måleri, skulptur, teckning, grafik, foto, glas, textil och keramik
arrangerad av Kullens Konstförening i Krapperups Konsthall 30 mars-13 maj 2018.

Årets jury är:

Jakob Simonson, konstnär Malmö. http://www.jakobsimonson.net/

Thale Vangen, konstnär Malmö. http://thalevangen.com/

Cecilia Widenheim, Chef Malmö konstsmuseum


 

Vem och vad?

Till Kullasalongen kan lämnas verk utförda av yrkesverksamma konstnärer
som är bosatta, sommarboende eller födda i Skåne.
De inlämnade verken får inte tidigare ha varit inlämnade till Kullasalongen
eller varitutställda i Skåne.
De inlämnade verken ska vara signerade och bör inte vara utförda tidigare än 2015.
De inlämnade verken, inklusive eventuell ram, ska vara till salu.  
Kullens Konstförening tar som provision 30 procent av angivet katalogpris.

Inlämning

Inlämning av konstverk ska göras i Krapperups Konsthall
lördagen den 10 mars kl. 14-17 eller söndagen den 11 mars kl. 14-17.
Konstverk som lämnas till bedömning ska förses med konstnärens namn, verkets titel, nummer och katalogpris enligt anmälningsblankett, som ska lämnas i 3 exemplar.  
Blanketten måste vara ifylld och klar vid inlämning.
Blanketten kan laddas ner.

Antal verk

Varje konstnär får lämna in högst 5 verk.

Ramar och format

Teckningar, grafiska blad och akvareller ska vara inramade.  
Ramar ska vara försedda med upphängning.
Målningar ska vara uppspända eller ramade och försedda med upphängning.
Inga verk kan fästas direkt i vägg. Hängning sker från list i tak.

Anmälningsavgift

Vid inlämningen ska en anmälningsavgift på 300 kronor vara betald.  
Betalning görs till Kullens Konstförening, bankgiro 778-3962.  
Betalningen ska vara gjord senast den 15 feb. 2018.
Utställarens namn anges på betalningen.

Återlämning av konstverk

Alla som lämnat in verk till Kullasalongen får skriftligt besked om antagning direkt efter juryarbetet. Alla antagna ombedes att lämna in eller skicka cv till kullakonst@telia.com
Konstverk som inte blivit antagna ska hämtas söndagen den 18 mars kl. 14-17.
Antagna konstverk som inte sålts under utställningen ska hämtas
Söndagen den 13 maj kl.17-19 eller måndagen den 14 maj kl.17-19.
Kullens Konstförening tar inte ansvar för konstverk som inte hämtats under dessa tider.
All transport av konstverk till och från Krapperup bekostas av konstnären.

Försäkring och allmänt

Alla inlämnade konstverk är försäkrade till katalogpris minus 30 procent
under perioden 10 mars -14 maj.
Verk som är antagna till Kullasalongen får inte avlägsnas från Krapperups Konsthall under pågående utställning.
Kullens Konstförening förbehåller sig rätten, att på grund av utrymmesskäl eventuellt inte visa alla antagna konstverk och använda bilder av verken till reklam för utställningen.
Krapperups Konsthall ligger intill Krapperups Borg vid väg 111 mellan Höganäs och Mölle.
 Besöksadressen är Krapperupsvägen 417.
 

VÄLKOMMEN ATT DELTA!

Kullens Konstförening
Box 113
263 22   Höganäs
042-34 48 98
kullakonst@telia.com
www.krapperupskonsthall.se


startsida

 

Anmälningsblankett