Klicka här för att läsa Anneli Sjöborgs tal vid invigningen av utställningen!